รายนามเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

รายนามเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รายนามเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส ตั้งแต่แรกสถาปณาวัดในสมัยอยุธยาตอนปลายไม่สามารถสืบหาหลักฐานได้ เท่าที่สืบค้นได้ในสมัยรัตนโกสินทร์ มีเจ้าอาวาสตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน 14 รูป ดังรายนามต่อไปนี้

รายนามเจ้าอาวาสช่วงเวลา (พุทธศักราช)
พระครูรัตนโมลี (รักษ์)2358 - 2379
พระปลัด (ทอง)2379 - 2389
พระครูรัตนโมลี (พูล)2389 - 2394
พระครูรัตนโมลี (มาศ)2394 - 2416
พระครูรัตนโมลี (มัง)2416 - 2426
พระครูรัตนโมลี (กิมเสง)2426 - 2431
พระภัทรธรรมธาดา (แจ้ง)2431 - 2438
พระครูวิสุทธิโมลี (จันทร์ทอง)2438 - 2453
พระเทพเมธี (จู อิสรญาโณ) ปธ.72453 - 2472
พระครูศาสนภารพินิจ (พลับ)2472 - 2477
พระเทพวิสุทธิคุณ (เลี่ยม อลีโน)2477 - 2521
พระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที) ปธ.52521 - 2525
พระราชรัชมงคลโกศล (ขาว)2525 - 2545
พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม)2545 - ปัจจุบัน


ท่องเที่ยวไทย วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

www.Collection9.net
บุศรินทร์ ยินเจริญพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.