ประวัติพระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

ประวัติพระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

พระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที) นามเดิม ช่วง เรืองหนู อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2521 - 2525 เกิดเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2446 ณ บ้านพังจิก ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บิดาชื่อนายหนู เรืองหนู มารดาชื่อนางคลิ้ง เรืองหนู มีพี่น้องร่วมมารดารวม 10 คน

พระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที)

ภาพประวัติพระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที) ที่มาจากส่วนนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส

เมื่ออายุได้ 17 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดจะทิ้งพระเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2463 และเมื่ออายุได้ 21 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร และอยู่จำพรรษาที่วัดราชาธิวาสจนสอบได้นักธรรมตรี โท เอก และเปรียญ 5 ประโยค ต่อมาในปี พ.ศ.2477 จึงได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดมัชฌิมาวาสและเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส ในเวลาต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สูงสุดเป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชศีลสังวร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2509

พระราชศีลสังวร เป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องประวัติศาสตรและโบราณคดีภาคใต้เป็นอย่างมาก และบริเวณบ้านเกิดของท่านที่อำเภอสทิงพระและบริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ ท่านได้เก็บรวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุโดยใช้วิธีบอกให้ชาวบ้านที่มีโบราณวัตถุไว้ครอบครองเข้าใจว่าโบราณวัตถุเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญและมิได้เป็นสมบัติของใครเฉพาะ หากแต่เป็นของส่วนรวม ควรจะเก็บไว้รวม ๆ กัน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ได้เห็นและได้ศึกษาต่อไป

เมื่อได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภายในวัดมัชฌิมาวาสขึ้น พระราชศีลสังวรจึงได้นำโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ท่านได้เก็บรวบรวมไว้ รวมทั้งที่ญาติโยมนำมาถวายยกให้เป็นสมบัติของวัดและนำมาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์

ภายหลังต่อมาเมื่อท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด รวมทั้งได้บูรณะศาลาการเปรียญ และย้ายโบราณวัตถุศิลปวัตถุจากอาคารพิพิธภัณฑ์หลังเก่าที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม มาจัดแสดงใหม่ภายในอาคารศาลาการเปรียญและชื่อพิพิธภัณฑ์ ภัทรศีลสังวร ก็ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแห่งพระราชศีลสังวร

ท่องเที่ยวไทย วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

www.Collection9.net
บุศรินทร์ ยินเจริญพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.