ประวัติพระโพธิสังวรเถร หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร จ.กรุงเทพมหานคร
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

ประวัติพระโพธิสังวรเถร หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร จ.กรุงเทพมหานคร

พระโพธิสังวรเถร หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร นามเดิม ฑูรย์ รัตนวราภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2453 ตรงกับวันอาทิตย์ เดือนแปด แรม 10 ค่ำ ณ บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อนายเกีย มารดาชื่อ นางฉัตร

บรรพชา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2470 ตรงกันวันศุกร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ ณ วัดสุวรรณภูมิ โดยมีพระอาจารย์ขวด วัดสุวรรณภูมิ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2473 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนแปด ปีมะเมีย ณ วัดอนงคาราม ตำบลสมเด็จเจ้าพระยา อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี โดยมีพระโพธิวงศาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

ด้านวิทยฐานะ ปี พ.ศ.2468 สำเร็จวิชาสามัญ ม.3 จากโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมื่อปี พ.ศ.2473 สอบได้นักธรรมโท ณ สำนักเรียนวัดอนงคาราม ตำบลสมเด็จเจ้าพระยา อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี

ด้านงานปกครอง พ.ศ.2493 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง พ.ศ.2522 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงตลาดพลู และเมื่อปี พ.ศ.2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงบางยี่เรือ

สมณศักดิ์ พ.ศ.2494 เป็นพระครูเจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่ พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ พ.ศ.2501 เป็นพระราชาคณะสามัญที่ พระโพธิวรคุณ และเมื่อปี พ.ศ.2517 เป็นพระราชาคณะวิสามัญที่ พระโพธิสังวรเถร

หลวงพ่อฑูรย์ มรณภาพ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2535 เวลา 17.59 น.พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.