พระเครื่อง
รายการประกวดพระเครื่อง
รายการใหม่เดือนนี้
  บริการ พระเครื่อง สิ่งสะสม
  แท้ มาตรฐานสากล

  เว็บไซต์พระเครื่องออนไลน์
  ที่เช่าหาได้อย่าง ... ปลอดภัย
  www.Collection9.net
  พระเครื่องวัดสุทัศน์
  กรุงเทพมหานคร


  หากสิ่งที่ต้องการ คือ ความแท้
  ที่นี่ เรามีคำตอบ
  www.Collection9.net
ลำดับเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาคอลัมน์หรือบทความพระเครื่อง    

ลำดับเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

รายนามเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

รายนามเจ้าอาวาสช่วงเวลา (พ.ศ.)
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อู่)2386-2401
พระพิมลธรรม (อ้น)
สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน)
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน)2489-2505
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)
พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี)2527-ปัจจุบัน
พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.