พระเครื่อง
รายการประกวดพระเครื่อง
รายการใหม่เดือนนี้
  บริการ พระเครื่อง สิ่งสะสม
  แท้ มาตรฐานสากล

  เว็บไซต์พระเครื่องออนไลน์
  ที่เช่าหาได้อย่าง ... ปลอดภัย
  www.Collection9.net
Transliteration and meaning of words and phrases commonly used in Thai Amulets collections.
eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาคอลัมน์หรือบทความพระเครื่อง    

Transliteration and meaning of words and phrases commonly used in Thai Amulets collections.

Transliteration and meaning of words and phrases commonly used in Thai Amulets collections.

TransliterationMeaning
LPAbbreviation for Luang Por or Luang Pu
Luang Por, Luang PuA title for respected senior Buddhist monastics
PimCategory in pattern, form, shape, size.
WatTemple. Usually used before temple name. eg Wat Poh, Wat Pra Keaw.
Yai, Klang, LekSize. Big, medium and small respectively. Usually used after Pim. eg. Pim Yai, Pim Klang, Pim Lek.
พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.