รายการอย่างอื่นที่น่าสนใจ
พระสมเด็จ 100ปี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพ ปี2515 พิมพ์ใหญ่ บล็อคเศียรโต A เต็มพิมพ์ ผิวแตกลายงา พร้อมบัตรชมรมฯ และบัตรเซียร 100ปี ระบุสภาพสวย
หมายเลข : 6584
พระสมเด็จ 100ปี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพ ปี2515 พิมพ์ใหญ่ บล็อคเศียรโต A เต็มพิมพ์ ผิวแตกลายงา พร้อมบัตรชมรมฯ และบัตรเซียร 100ปี ระบุสภาพสวย
 
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดโคกจินดา จ.อยุธยา พิมพ์ยอดปลีไหล่ยกหน้ากลาง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-23 พร้อมบัตรรับรองสมาคมฯ
หมายเลข : 8311
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดโคกจินดา จ.อยุธยา พิมพ์ยอดปลีไหล่ยกหน้ากลาง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-23 พร้อมบัตรรับรองสมาคมฯ
 
พระกรุวัดมอญ จ.อ่างทอง เนื้อผง พิมพ์นาคปรก
หมายเลข : 3414
พระกรุวัดมอญ จ.อ่างทอง เนื้อผง พิมพ์นาคปรก
 
สมเด็จบางขุนพรหม ปี2531 วัดใหม่อมตรส จ.กรุงเทพ พิมพ์ใหญ่ บล็อคตื้น (เกศจุด)
หมายเลข : 4306
สมเด็จบางขุนพรหม ปี2531 วัดใหม่อมตรส จ.กรุงเทพ พิมพ์ใหญ่ บล็อคตื้น (เกศจุด)
 
พระลีลา 25ศตวรรษ เนื้อชินตะกั่ว ปี2500 ปลุกเสกวัดสุทัศน์ กรุงเทพ พิมพ์มีเข็ม หลังยันต์เรียบ
หมายเลข : 8595
พระลีลา 25ศตวรรษ เนื้อชินตะกั่ว ปี2500 ปลุกเสกวัดสุทัศน์ กรุงเทพ พิมพ์มีเข็ม หลังยันต์เรียบ
 
พระพิมพ์งบน้ำอ้อยสองหน้า เนื้อดิน กรุวัดบางยี่หน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ประมาณปี 2440-50
หมายเลข : 8210
พระพิมพ์งบน้ำอ้อยสองหน้า เนื้อดิน กรุวัดบางยี่หน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ประมาณปี 2440-50
 

eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

พระคาถาชินบัญชร โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

สมเด็จวัดระฆัง รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่���สมเด็จวัดระฆัง รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่

เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วระลึกถึง สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ชะยาสะนากะตา พุทธาเชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสังเย ปิวิงสุ นะราสะภา
ตัณหังกะราทะโย พุทธาอัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหังมัตถะเก เต มุนิสสะรา
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหังพุทโธ ธัมโม ทวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหังอุเร สัพพะคุณากะโร
หะทะเย เม อะนุรุทโธสารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิงโมคคัลลาโน จะวามะเก
ทักขิเณ สะวะเน มัยหังอาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโมอุภาสุง วามโสตะเก
เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิงสุริโยวะปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโนโสภีโต มุนิ ปุงคะโว
กุมาระกัสสะโป เถโรมะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจังปะติฏฐาสิ คุณากะโร
ปุณโณ อังคุลิมาโล จะอุปาลี นันทะสีวะล
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตานะลาเฏ ติละกา มะมะ
เสสาสีติ มะหาเถราวิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถราชิตะวันโต ชินโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะอังคะมังเคสุ สัณฐิตา
ระตะนัง ปุระโต อาสิทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิวาเม อังคุลิมาละกัง
ขันธะโมระปะริตตัญจะอาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิเสสา ปาการะสัณฐิตา
ชินานาวะระสังยุตตาสัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตาพาหิรัชฌัตตุปัททะวา
อะเสสา วินะยัง ยันตุอะนันตะชินะเตชะสา
วะเสโต เม สะกิจเจนะสะทา สัมพุทธะปัญชะเร
ชินะปัญชะระมัชฌัมหิวิหะรันตัง มะหีตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพเต มะหาปุริสา สะภา
อิจเจวะมันโตสุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโตจะรามิ ชินะปัญชะเรติ


ข้อมูลประกอบ >> คำแปล พระคาถาชินบัญชร โดย พระธรรมโกศาจารย์

ท่องเที่ยวไทย >> วัดระฆังโฆสิตารามพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.