รายการอย่างอื่นที่น่าสนใจ
พระนาคปรกนางตรา กรุวัดนางตรา จ.นครศรีธรรมราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 พร้อมบัตรรับรอง ป๋อง สุพรรณ
หมายเลข : 8262
พระนาคปรกนางตรา กรุวัดนางตรา จ.นครศรีธรรมราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 พร้อมบัตรรับรอง ป๋อง สุพรรณ
 
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดโคกจินดา จ.อยุธยา พิมพ์ยอดปลีไหล่ยกหน้ากลาง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-23 พร้อมบัตรรับรองสมาคมฯ
หมายเลข : 8311
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดโคกจินดา จ.อยุธยา พิมพ์ยอดปลีไหล่ยกหน้ากลาง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-23 พร้อมบัตรรับรองสมาคมฯ
 
พระสมเด็จ พร้อม ผ้ายันต์มงกุฏพระพุทธเจ้า เจ้าคุณศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด) วัดสุทัศน์ กรุงเทพ ปี2496
หมายเลข : 5537
พระสมเด็จ พร้อม ผ้ายันต์มงกุฏพระพุทธเจ้า เจ้าคุณศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด) วัดสุทัศน์ กรุงเทพ ปี2496
 
พระลีลากรุชุมนุมสงฆ์ จ.สุพรรณบุรี พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน
หมายเลข : 5715
พระลีลากรุชุมนุมสงฆ์ จ.สุพรรณบุรี พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน
 
พระเนื้อดิน หลวงพ่อพ่วง วัดกก บางขุนเทียน จ.กรุงเทพ ปี2473 พิมพ์ชินราชซุ้มเรือนแก้ว
หมายเลข : 2668
พระเนื้อดิน หลวงพ่อพ่วง วัดกก บางขุนเทียน จ.กรุงเทพ ปี2473 พิมพ์ชินราชซุ้มเรือนแก้ว
 
พระผงหลวงพ่อสุพจน์ วัดสุทัศน์ กรุงเทพ ปี2484 พิมพ์วัดพลับ
หมายเลข : 6352
พระผงหลวงพ่อสุพจน์ วัดสุทัศน์ กรุงเทพ ปี2484 พิมพ์วัดพลับ
 

eXTReMe Tracker


แหล่งข้อมูล สาระ พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคล ของสะสม
 ค้นหาบทความ    

คำแปล พระคาถาชินบัญชร โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี ชูประยูร ป.ธ.๖ ราชบัณฑิต)

สมเด็จวัดระฆัง รุ่น 108 ปี พิมพ์รูปเหมือน เนื้อผง   สมเด็จวัดระฆัง รุ่น 108 ปี พิมพ์รูปเหมือน เนื้อผง

�����ข้าฯ ขอ เชิญเสด็จพระสรรเพชร พุทธองค์
นรา สภาทรงพิชิตมาร และเสนา
�����ยี่สิบ แปดพระองค์นายกสงฆ์ ทรงสมญา
ตัณหังกร เป็นต้นมาทรงดื่มแล้ว ซึ่งรสธรรม
�����จตุสัจ อันประเสริฐทรงเลิศคุณ ดิลกล้ำ
ยอดบุญ พระคุณนำยิ่งเทพไท ไตรวิชชา
�����โปรดรับ ประทับทรงณ ที่ตรง กระหม่อมข้าฯ
พระพุท ธะเจ้าสาธุ ประนม บังคมเชิญ
�����ขอให้ พระพุทธะสักกยะ พระจำเริญ
ประทับ บนเศียรเทอญปราชญ์สรรเสริญ พระบารมี
�����ขอให้ พระธรรมะอริยะ วิสุทธิ์ศรี
ประทับ จักขุนทรีย์ให้ ข้าฯ มี ปัญญาญาณ
�����ขอให้ พระสังฆะวิสุทธะ คุณาจารย์
สถิต ประดิษฐานอุระข้าฯ อย่ารู้ไกล
�����ให้พระ อนุรุทธ์บริสุทธิ์ อยู่หทัย
พระสา- รีบุตรไพ-โรจนัย ณ เบื้องขวา
�����เบื้องหลัง พระโกณฑัญ-ยะ สถิต จิตตสา
เบื้องซ้าย พระโมคคัลลา-นะ สถิต สถาพร
�����หูขวา พระอานนท์ประชุมชน ประนมกร
พระราหุล อุดมพรสถิตร่วม จรัญญา
�����หูซ้าย พระกัสสปนิราศภพ กิตติมา
คู่กับ พระมหา-นามะ สถิต ประดิษฐาน
�����พระพุท ธะโสภิตผู้เรืองฤทธิ์ อุดมญาณ
จอมมุนี วีระหาญไตรวิชชา ประภากร
�����ดุจดวง พระอาทิตย์แรงร้อยฤทธิ์ พันแสงศร
สถิตเกศ อุดมกรปัจฉิมภาค พิบูลพรรณ
�����พระกุมา- ระกัสสปผู้เจนจบ วจีสัณห์
บ่อบุญ คุณอนันต์สถิตโอษฐ์ อลังการ
�����ขอให้ พระปุณณะเถระพระ อังคุลิมาล
พระอุ- บาลีศานต์พระนันทะ พระสิวลี
�����บรรจบ เป็นเบญจะพระเถระ ผู้เรืองศรี
สถิตอยู่ นลาตมีเสน่ห์ดี ไมตรีตาม
�����แปดสิบ พระสาวกมนต์สาธก ผู้เรืองนาม
เรืองเดช ทุกโมงยามด้วยสีลา ธิคุณคง
�����สถิตทั่ว ทุกส่วนกายทั้งน้อยใหญ่ ประทับทรง
เป็นคุณ จำเริญมง-คละเลิศ ประเสริฐศรี
�����ขอเชิญ พระปริตอันศักดิ์สิทธิ์ ในแดนตรี
เมตตา และปรานีบริรักษ์ นิราศภัย
�����เบื้องหน้า รัตนสูตรธรรมาวุธ อันเกรียงไกร
ทักษิณ อันฤาชัยเมตตาสูตร พระพุทธมนต์
�����ปัจฉิม ธชัคคสูตรพุทธาวุธ วิเศษล้น
อุดร มหามนต์อังคุลิมา- ละสูตรเสริม
�����ขันธโม- ระปริตดังจักรกฤษ ประสิทธิ์เฉลิม
อาฏานา- ฏิยะสูตรเติมพระขรรค์เพชร เผด็จมาร
�����เพดานกั้น มารอากาศให้ปลาต เกษมศานต์
อีกให้ เป็นปราการกำแพงแก้ว กำจัดภัย
�����ทวารบถ กลดเจ็ดชั้นดำรงมั่น เดโชชัย
พระชินราช ประสาทให้เป็นเกราะใหญ่ คุ้มครองตน
�����ด้วยเดช พระชินศรีเรืองฤทธี มหิทธิดล
ขจัดภัย ทุกแห่งหนทั้งวิบัติ อุปัทวา
�����ทั้งภายนอก และภายในเกิดเป็นภัย ไม่นำพา
เพียงลมร้าย พัดไปมาไม่บีฑา อย่าอาวรณ์
�����เมื่อข้าฯ สวดพระสูตรพระสัมพุท ธะบัญชร
สูงสุด พุทธพรในพื้นเม- ทนีดล
�����กลางชิน นะบัญชรคุณากร กิตติพล
หวังใด ให้เป็นผลจากกุศล สาธยาย
�����ขอมวล มหาบุรุษหน่อพระพุท ธะฤาสาย
รักษา ข้าฯ อย่าคลายตลอดกาล นิรันดร
�����อีกเวทมนต์ ดลคาถาที่มวลข้าฯ ประนมกร
เล่าเรียน เพียรว่าวอนอนุสรณ์ ตลอดมา
�����เป็นคุณ คุ้มครองดีอย่าให้มี ซึ่งโรคา
เป็นคุณ ช่วยรักษาสรรพภัย ไม่แผ้วพาน
�����อานุภาพ พระชินะอุปัทวะ อย่ารู้หาญ
ห่างไกล ไม่ระรานประสบงาน สวัสดี
�����อานุภาพ พระธรรมะให้ชำนะ ความอัปรีย์
ห่างไกล คนใจผีกาลกิณี ไม่กล้ำกราย
�����อานุภาพ พระสังฆะให้ชำนะ อันตราย
ไม่เห็น คนใจร้ายไม่มั่นหมาย มาราวี
�����อานุภาพ พระสัทธรรมทุกเช้าค่ำ รักษาศรี
จำรัส จำเริญดีร่มพระศรี ชินบัญชร ฯ


ข้อมูลประกอบ >> พระคาถาชินบัญชร โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

ท่องเที่ยวไทย >> วัดระฆังโฆสิตารามพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright www.collection9.net All Rights Reserved.